BELGIAN INNO POTATO AWARD

Geen Belgian Inno Potato Award in 2018

Geen Belgian Inno Potato Award in 2018

In 2010 besloot een groep organisatoren uit diverse segmenten van de Belgische aardappelketen om innoverende initiatieven op het niveau van de primaire productie in de kijker te brengen via de Inno Potato Award.

De praktijk illustreert immers dat voortdurende innovatie in de Belgische aardappelketen de basis vormt voor de succesrijke groei van deze sector. Ook in de schakel van de primaire productie worden tal van vernieuwingen ingevoerd en toegepast, vaak door de telers zelf.

De Belgian Inno Potato Award heeft sinds 2010 tijdens 4 geslaagde edities diverse innovaties die door Vlaamse en Waalse telers werden uitgewerkt in de schijnwerpers geplaatst. Hiermee wou men ook telers aanzetten om voortdurend te vernieuwen, vaak met kleine maar zeer efficiënte en duurzame ingrepen.

Wel merkten de initiatiefnemers op dat het vaak niet eenvoudig was om telers ervan te overtuigen hun innovatie in te schrijven voor een wedstrijd. Vaak bleken ze te bescheiden om dit te doen, of ervaarden ze hun project als een competitief voordeel voor de onderneming.

Voor de 5 de editie bleek deze houding nog sterker aanwezig te zijn dan de voorbije jaren. Vandaar dat de organisatoren van de award besloten deze visie van de telers te respecteren en de wedstrijd in 2018 niet te laten doorgaan.

Momenteel beraadt het organisatiecomité zich over mogelijke andere instrumenten om innovatie in de schakel teelt van de aardappelketen verder te stimuleren. Het organisatiecomité dankt ook de Vlaamse en Waalse overheid voor de steun voor de award de voorbije jaren.

Namens Belgapom, Syngenta, Interpom Primeurs, Boerenbond, FIWAP, PCA, CARAH, BDB/SPB, NTV, CRA-W, ILVO, VLAM en APAQ-W.


Volgende partners steunden Inno Potato Award:

Klik hier om de partners van Inno Potato Award te bekijken